Σετ με 5 έως 20 Μελάνια, Συμβατά με Εκτυπωτές Epson (από 6,95€)

More Views

Δείτε την Προσφορά 

Δείτε την Προσφορά


Παραλαβή από το Κατάστημα

ET-2621 (Black XL 24,6ml), ET-2631 (Black XL 13,8ml), ET-2632 (C 13,8ml), ET-2633 (M 13,8ml), ET-2634 (Y 13,8ml) 
Επιλογή 1: 8,95€ για 5 Μελάνια (2xBlack, 1xCyan, 1xMagenta, 1xYellow) 
Επιλογή 2: 16,95€ για 10 Μελάνια (4xBlack, 2xCyan, 2xMagenta, 2xYellow) 
Επιλογή 3: 31,95€ για 20 Μελάνια (8xBlack, 4xCyan, 4xMagenta, 4xYellow) 

ET-1811 (Bk 17ml), ET-1812 (C 13ml), ET-1813 (M 13ml), ET-1814 (Y 13ml)
Επιλογή 4: 6,95€ για 5 Μελάνια (2xBlack, 1xCyan, 1xMagenta, 1xYellow) 
Επιλογή 5: 12,95€ για 10 Μελάνια (4xBlack, 2xCyan, 2xMagenta, 2xYellow) 
Επιλογή 6: 24,95€ για 20 Μελάνια (8xBlack, 4xCyan, 4xMagenta, 4xYellow) 

ET-1631 (Bk 17ml), ET-1632 (C 11,6ml), ET-1633 (M 11,6ml), ET-1634 (Y 11,6ml) 
Επιλογή 7: 8,95€ για 5 Μελάνια (2xBlack, 1xCyan, 1xMagenta, 1xYellow)
Επιλογή 8: 16,95€ για 10 Μελάνια (4xBlack, 2xCyan, 2xMagenta, 2xYellow) 
Επιλογή 9: 31,95€ για 20 Μελάνια (8xBlack, 4xCyan, 4xMagenta, 4xYellow) 

ET-0711 (Bk 13ml), ET-0712 (C 13ml), ET-0713 (M 13ml), ET-0714 (Y 13ml)  
Επιλογή 10: 6,95€ για 5 Μελάνια (2xBlack, 1xCyan, 1xMagenta, 1xYellow) 
Επιλογή 11: 12,95€ για 10 Μελάνια (4xBlack, 2xCyan, 2xMagenta, 2xYellow
Επιλογή 12: 24,95€ για 20 Μελάνια (8xBlack, 4xCyan, 4xMagenta, 4xYellow) 

ET-1281 (Bk 13ml), ET-1282 (C 13ml), ET-1283 (M 13ml), ET-1284 (Y 13ml)
Επιλογή 13: 6,95€ για 5 Μελάνια (2xBlack, 1xCyan, 1xMagenta, 1xYellow)  
Επιλογή 14: 12,95€ για 10 Μελάνια (4xBlack, 2xCyan, 2xMagenta, 2xYellow) 
Επιλογή 15: 26,95€ για 20 Μελάνια (8xBlack, 4xCyan, 4xMagenta, 4xYellow

ET-1291 (Bk 15ml), ET-1292 (C 13ml), ET-1293 (M 13ml), ET-1294 (Y 13ml) 
Επιλογή 16: 6,95€ για 5 Μελάνια (2xBlack, 1xCyan, 1xMagenta, 1xYellow) 
Επιλογή 17: 12,95€ για 10 Μελάνια (4xBlack, 2xCyan, 2xMagenta, 2xYellow) 
Επιλογή 18: 24,95€ για 20 Μελάνια (8xBlack, 4xCyan, 4xMagenta, 4xYellow)  

ET-1301 (Bk 33ml), ET-1302 (C 13ml), ET-1303 (M 13ml), ET-1304 (Y 13ml)
Επιλογή 19: 8,95€ για 5 Μελάνια (2xBlack, 1xCyan, 1xMagenta, 1xYellow) 
Επιλογή 20: 16,95€ για 10 Μελάνια (4xBlack, 2xCyan, 2xMagenta, 2xYellow) 
Επιλογή 21: 31,95€ για 20 Μελάνια (8xBlack, 4xCyan, 4xMagenta, 4xYellow)  

ET-0481 (Bk 17ml), ET-0482 (C 17ml), ET-0483 (M 17ml), ET-0484 (Y 17ml), ET-0485 (LC 17ml), ET-0486 (LM 17ml) 
Επιλογή 22: 8,95€ για 6 Μελάνια (1xBlack, 1xCyan, 1xMagenta, 1xYellow, 1xLCyan, 1xLMagenta)
Επιλογή 23: 16,95€ για 12 Μελάνια (2xBlack, 2xCyan, 2xMagenta, 2xYellow, 2xLCyan, 2xLMagenta) 

ET-0611 (Bk 17ml), ET-0612 (C 14ml), ET-0613 (M 14ml), ET-0614 (Y 14ml)
Επιλογή 24: 6,95€ για 5 Μελάνια (2xBlack, 1xCyan, 1xMagenta, 1xYellow)
Επιλογή 25: 12,95€ για 10 Μελάνια (4xBlack, 2xCyan, 2xMagenta, 2xYellow)
Επιλογή 26: 24,95€ για 20 Μελάνια (8xBlack, 4xCyan, 4xMagenta, 4xYellow) 

T-2791 (Bk XXL 39ml), T-2712 (C 17ml), T-2713 (M 17ml), T-2714 (Y 17ml) 
Επιλογή 27: 8,95€ για 5 Μελάνια (2xBlack, 1xCyan, 1xMagenta, 1xYellow)
Επιλογή 28: 16,95€ για 10 Μελάνια (4xBlack, 2xCyan, 2xMagenta, 2xYellow)
Επιλογή 29: 31,95€ για 20 Μελάνια (8xBlack, 4xCyan, 4xMagenta, 4xYellow)

Πανελλαδική Αποστολή

ET-2621 (Black XL 24,6ml), ET-2631 (Black XL 13,8ml), ET-2632 (C 13,8ml), ET-2633 (M 13,8ml), ET-2634 (Y 13,8ml) 
Επιλογή 30: 12,45€ για 5 Μελάνια (2xBlack, 1xCyan, 1xMagenta, 1xYellow) 
Επιλογή 31: 20,45€ για 10 Μελάνια (4xBlack, 2xCyan, 2xMagenta, 2xYellow) 
Επιλογή 32: 35,45€ για 20 Μελάνια (8xBlack, 4xCyan, 4xMagenta, 4xYellow) 

T-2791 (Bk XXL 39ml), T-2712 (C 17ml), T-2713 (M 17ml), T-2714 (Y 17ml) 
Επιλογή 33: 12,45€ για 5 Μελάνια (2xBlack, 1xCyan, 1xMagenta, 1xYellow) 
Επιλογή 34: 20,45€ για 10 Μελάνια (4xBlack, 2xCyan, 2xMagenta, 2xYellow) 
Επιλογή 35: 35,45€ για 20 Μελάνια (8xBlack, 4xCyan, 4xMagenta, 4xYellow) 

ET-1811 (Bk 17ml), ET-1812 (C 13ml), ET-1813 (M 13ml), ET-1814 (Y 13ml)
Επιλογή 36: 10,45€ για 5 Μελάνια (2xBlack, 1xCyan, 1xMagenta, 1xYellow) 
Επιλογή 37: 16,45€ για 10 Μελάνια (4xBlack, 2xCyan, 2xMagenta, 2xYellow) 
Επιλογή 38: 30,45€ για 20 Μελάνια (8xBlack, 4xCyan, 4xMagenta, 4xYellow) 

ET-1631 (Bk 17ml), ET-1632 (C 11,6ml), ET-1633 (M 11,6ml), ET-1634 (Y 11,6ml)
 
Επιλογή 39: 12,45€ για 5 Μελάνια (2xBlack, 1xCyan, 1xMagenta, 1xYellow)
Επιλογή 40: 20,45€ για 10 Μελάνια (4xBlack, 2xCyan, 2xMagenta, 2xYellow) 
Επιλογή 41: 35,45€ για 20 Μελάνια (8xBlack, 4xCyan, 4xMagenta, 4xYellow) 

ET-0711 (Bk 13ml), ET-0712 (C 13ml), ET-0713 (M 13ml), ET-0714 (Y 13ml) 
Επιλογή 42: 10,45€ για 5 Μελάνια (2xBlack, 1xCyan, 1xMagenta, 1xYellow) 
Επιλογή 43: 16,45€ για 10 Μελάνια (4xBlack, 2xCyan, 2xMagenta, 2xYellow
Επιλογή 44: 30,45€ για 20 Μελάνια (8xBlack, 4xCyan, 4xMagenta, 4xYellow) 

ET-1281 (Bk 13ml), ET-1282 (C 13ml), ET-1283 (M 13ml), ET-1284 (Y 13ml)
Επιλογή 45: 10,45€ για 5 Μελάνια (2xBlack, 1xCyan, 1xMagenta, 1xYellow) 
Επιλογή 46: 16,45€ για 10 Μελάνια (4xBlack, 2xCyan, 2xMagenta, 2xYellow) 
Επιλογή 47: 30,45€ για 20 Μελάνια (8xBlack, 4xCyan, 4xMagenta, 4xYellow 

ET-1291 (Bk 15ml), ET-1292 (C 13ml), ET-1293 (M 13ml), ET-1294 (Y 13ml) 
Επιλογή 48: 10,45€ για 5 Μελάνια (2xBlack, 1xCyan, 1xMagenta, 1xYellow) 
Επιλογή 49: 16,45€ για 10 Μελάνια (4xBlack, 2xCyan, 2xMagenta, 2xYellow) 
Επιλογή 50: 30,45€ για 20 Μελάνια (8xBlack, 4xCyan, 4xMagenta, 4xYellow) 

ET-1301 (Bk 33ml), ET-1302 (C 13ml), ET-1303 (M 13ml), ET-1304 (Y 13ml)
Επιλογή 51: 12,45€ για 5 Μελάνια (2xBlack, 1xCyan, 1xMagenta, 1xYellow) 
Επιλογή 52: 20,45€ για 10 Μελάνια (4xBlack, 2xCyan, 2xMagenta, 2xYellow) 
Επιλογή 53: 35,45€ για 20 Μελάνια (8xBlack, 4xCyan, 4xMagenta, 4xYellow) 

ET-0481 (Bk 17ml), ET-0482 (C 17ml), ET-0483 (M 17ml), ET-0484 (Y 17ml), ET-0485 (LC 17ml), ET-0486 (LM 17ml) 
Επιλογή 54: 12,45€ για 6 Μελάνια (1xBlack, 1xCyan, 1xMagenta, 1xYellow, 1xLCyan, 1xLMagenta)
Επιλογή 55: 20,45€ για 12 Μελάνια (2xBlack, 2xCyan, 2xMagenta, 2xYellow, 2xLCyan, 2xLMagenta)

ET-0611 (Bk 17ml), ET-0612 (C 14ml), ET-0613 (M 14ml), ET-0614 (Y 14ml)
Επιλογή 56: 10,45€ για 5 Μελάνια (2xBlack, 1xCyan, 1xMagenta, 1xYellow) 
Επιλογή 57: 16,45€ για 10 Μελάνια (4xBlack, 2xCyan, 2xMagenta, 2xYellow)
Επιλογή 58: 30,45€ για 20 Μελάνια (8xBlack, 4xCyan, 4xMagenta, 4xYellow) 

One Way Refills

Η εταιρία με εμπειρία άνω των 10 ετών στον χώρο ασχολείται με το εμπόριο μελανιών, τόνερ και μελανοταινιών, συμβατών και γνήσιων. αναλώσιμων ειδών, χαρτιών Α4,Α3 κλπ. περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και το service υπολογιστών και εκτυπωτών.

Παράλληλα εξειδικεύεται στην ανακατασκευή και το ξαναγέμισμα χρησιμοποιημένων μελανοδοχείων και δοχείων τόνερ παίζοντας ηγετικό ρόλο στον κλάδο με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Κάθε ανακατασκευή περνάει από διάφορα στάδια ελέγχου και τεστ για να εξασφαλισθεί η άριστη λειτουργία των μελανιών και τόνερ.

Η φιλοσοφία της One Way Refills πηγάζει από την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος: "Η ανακατασκευή και το ξαναγέμισμα μελανοδοχείων εκτυπωτών είναι το Α και το Ω στην προστασία του περιβάλλοντος. Ένα και μόνο δοχείο τόνερ είναι ικανό να απελευθερώσει στην ατμόσφαιρα 8,6 κιλά διοξειδίου του άνθρακα. Η αποσύνθεση του θα γίνει σε 450 χρόνια και για να παραχθεί θα χρειαστούν 3,1 λίτρα πετρελαίου..."

Δείτε το One Way Refills στο www.onewayrefills.gr & στο facebook

Προτεινόμενες Προσφορές

Για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε cookies. Μάθε περισσότερα